Get Adobe Flash player
Tvůj prohlížeč nepodporuje flash.

 

Rozhodčí řízení

online podání žalob a nahlížení do spisů 

Ukázka systému pro online přístup do systému Rozhodčího řízení společnosti Smírčí a rozhodčí společnost s.r.o., díky kterému zrychlíte proces rozhodčího řízení, získáte přímou vazbu na odpovědnou osobu za zpracování a online přehled o vývoji a stavu Vámi předaných případů.

Našim cílem je poskytnout profesionální servis, který v oblasti správy rozhodčích řízení v České republice značně zaostává za evropským standardem.

Přihlášení do systému

SRS - prihlaseni do systemu

Přihlášení Vám následně umožní

  • Online vkládání nových případů
  • Možnost online importu neomezeného počtu případů
  • Přímou komunikaci s odpovědnou osobou
  • Neomezený přehled o předaných případech
  • Statistická data pro multioprávněné dle žalovaných, výše žalovaných částek, timemanagementu realizace jednotlivých úkonů, aj.

Podání nové žaloby

SRS - podani zaloby

Podání nové žaloby je rozloženo do dvou kroků, kdy v prvním kroku zadáte identifikaci žalobce (věřitel) a žalovaného (dlužník) a v druhém nahrajete dokumenty související s předávaným případem v elektronické podobě.

Multioprávněný může nové rozhodčí případy podávat hromadně prostřednictvím námi dodávaného xml rozhraní, popř. může případy předat v listinné podobě s tím, že zpracování jednoho případu (konverze do elektronické podoby) je zpoplatněn na 25 Kč za předaný případ.

Nahrávání souvisejících dokumentů

SRS - nahrani dokumentu

Tak, aby mohlo být zahájeno rozhodčí řízení, je za potřebí předat originál nebo jeho úředně ověřenou kopii (elektronicky do naší datové schránky) nebo v tištěné podobě na naší adresu P.O. BOX 55, Praha 7, 171 00.
Dokumenty jsou následně uloženy ve Vašem zabezpečeném elektronickém účtu a mají k němu přístup pouze Vámi určené osoby a osoby pověřené rozhodčí společností, rozhodcem. Osoby jsou vázány mlčenlivostí. S dokumenty je nakládáno s nejvyšší opatrností.

Informace o případu

SRS - informace o pripadech

 

Poplatek za zpracování žaloby a vydání rozhodčího nálezu je stanoven v poplatkovém řádu. Standardní odměna rozhodce je 4% z žalované částky.

Při podání žaloby získáte unikátní číslo k předanému případu. Pod tímto unikátním číslem jste schopni následně tento případ rychle vyhledat a zjistit v jakém stavu se právě nachází, jaké úkony byly uskutečněny a jestli rozhodce již rozhodl a vyznačil doložku vykonatelnosti, popř. jestli žalovaný podal námitku. V případě, že žalovaný podal odpor proti podané žalobě a zaslal s tím spojené listiny, jste Vy nebo Vámi určená osoba (advokát) online vyzváni k vyjádření. Vyjádření můžete podat prostřednictvím systému a tím značně urychlit proces rozhodčího řízení. Pokud se žalovaný vyjádří více jak dvakrát, nařídí rozhodce ústní projednání záležitosti, kde následně rozhodne.

Multioprávnění v případě, že využijí hromadné podání žalob, získají zpět seznam obsahující identifikaci účastníků řízení, přiděleného rozhodce, výši žalované částky, soupis předaných dokumentů, unikátní číslo případu, aj. Tento seznam poskytujeme ve formátu xls (excelová tabulka) pro lepší práci s vrácenými daty.

Multioprávnění mají dle počtu předaných případů sestaven individuální poplatkový řád, který zohledňuje jejich bonitu. 

V případě dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat.